CLICK HERE FOR BLOGGER TEMPLATES AND MYSPACE LAYOUTS

Saturday, May 9, 2009

Aktiviti Individu 1 : Refleksi Selepas Mengikuti Program BIG II

Masalah dan Penambahbaikan :
Saya sering berasa kurang berdisiplin dalam pengurusan masa secara keseluruhannya semasa mengikuti program bina insan guru II. Ini kerana, saya kurang memberikan penekanan terhadap pengurusan masa.

Matlamat :
Menjadi individu yang lebih berdisiplin dan menepati masa.

Objektif :
1) Meningkatkan tahap pengurusan masa agar lebih baik.
2) Lebih berdisiplin dan menepati waktu di dalam setiap aktiviti yang dilakukan.

Pelan Tindakan :
1) Langkah Penambahbaikan :
Saya akan meningkatkan tahap pengurusan masa dengan lebih baik.
Langkah pertama, saya akan membuat jadual sebagai pengurusan masa saya akan lebih
teratur.
2) Pengumpulan data :
- Membuat refleksi adakah saya menepati masa di dalam setiap aktiviti yang dijalankan.
- Bertanya pendapat rakan terhadap tahap pengurusan dan ketepatan masa saya di dalam
setiap aktiviti.
3) Pemantauan dan Penilaian :
- Merekod berapa kali saya datang awal dan menepati masa di dalam aktiviti yang dijalankan.
- Menilai tahap pengurusan masa saya sebelum dan selepas saya mendisiplinkan diri di dalam
pengurusan masa.
- Menilai reaksi rakan-rakan, pensyarah dan orang ramai, selepas saya meningkatkan tahap
pengurusan masa dan mendisiplinkan pengurusan masa saya.

0 comments: