CLICK HERE FOR BLOGGER TEMPLATES AND MYSPACE LAYOUTS

Thursday, June 4, 2009

KULIAH GANTI (PN. SAKINAH)

PENGUMPULAN DATA

Plan-Act-Observe-Reflect-Plan

PENGENALAN

 • Terdapat pelbagai teknik pengumpulan data
 • Walaupun menggunakan pelbagai teknik yang baik, tidak akan menjanjikan kualiti dapatan kajian
 • Penyelidikan tidakan tidak akan menjadi kecuali ianya dilakukan dengan sempurna
 • Sehubungan dengan itu, usaha untuk memastikan kualiti yang tinggi dalam penyelidikan perlu dipelajari dengan gigih.
TIGA SEBAB PERLU CAPAI KUALITI
 • Tanggungjawab kepada pelajar
 • Keperluan kepada kecekapan diri dan orang lain
 • Keperluan untuk membuat tindakan dan berubah kepada perkara manfaat ( menambah ilmu pengetahuan ) dengan melakukan penyelidikan tindakan.
KRITERIA KUALITI
 • Serupa dengan kriteria jenis penyelidikan lain
 • 2 rukun sains dalam senarai penyelidik dalam kriteria kualiti ialah kesahan dan kebolehpercayaan
 • Kedua-dua konsep ini kritikal kepada kualiti penyelidikan tindakan
KESAHAN
 • Merujuk kepada kebenaran data
 • Dengan mengetahui samada data sebenarnya mengukur atau mencerminkan fenomena khusus yang dikaji
KEBOLEHPERCAYAAN
 • Berkait dengan ketepatan data
 • Masalah kebolehpercayaan dalam pendidikan selalu berlaku apabila data diambil dari sampel yang terlalu kecil
 • Sehubungan dengan itu, untuk penambahbaikan data penyelidikan tindakan, kita perlu selalu tanya
 • Adakah maklumat ini merupakan perwakilan tepat realiti?
 • Bolehkah saya fikir sebarang sebab untuk syak kepada ketapatan data?
5 TAHAP PENYELIDIKAN TINDAKAN
 1. Tahap 1 = mengenalpasti masalah
 2. Tahap 2 = perancangan tindakan
 3. Tahap 3 = mengumpul data
 4. Tahap 4 = analisis data
 5. Tahap 5 = perancangan untuk tindakan seterusnya

0 comments: